Author(s) Below Antti, Vauramo Anu (toim.)
Published by Metsähallitus, Vantaa, 1998
Pages 70 s.
Language
suomi
Publication series
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 43
ISSN-L 1235-8983
ISBN 952-446-067-x (painettu)
Printed version available
Price 0 €