Author(s) Metsähallitus
Published by Metsähallitus, Vantaa, 1999
Pages 81 s.
Language
suomi
Publication series
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 51
ISSN-L 1235-8983
ISBN 952-446-123-4 (painettu)
Printed version available
Price 0 €