Author(s) Hokkanen Marja, Vauramo Anu (toim.)
Published by Metsähallitus, Vantaa, 2000
Pages 63 s.
Language
suomi
Publication series
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 55
ISSN-L 1235-8983
ISBN 952-446-183-8 (painettu), 952-446-184-6 (pdf)