Author(s) Korvenpää Terhi, Ilmonen Jari
Published by Metsähallitus, Vantaa, 2009
Pages 4 s.
Language
suomi
Summary

Metsähallituksen vastuulajien tilan ja suojelutason arviointi on tehty luontodirektiivin vuosia 2001–2006 koskevan raportoinnin yhteydessä. Suojelutaso ja sen osatekijät (levinneisyysalue, populaatio, lajin elinympäristö, ennuste lajin tulevaisuudesta) arvioitiin luokituksella suotuisa – epäsuotuisa riittämätön – epäsuotuisa huono. Arvioinnista on vastannut Terhi Korvenpää. Jari Ilmonen on toimittanut tämän tietolomakkeen arviointimateriaalin pohjalta ja Heikki Eeronheimo on osallistunut toimitustyöhön.

Kertunhiippasammalen suojelutason kokonaisarvio vuonna 2006: epäsuotuisa huono.

More information

Tietolomake – lajit