Author(s) Lindgren Leif, Eeronheimo Heikki, Ilmonen Jari
Published by Metsähallitus, Vantaa, 2009
Pages 4 s.
Language
suomi
Summary

Metsähallituksen vastuulajien tilan ja suojelutason arviointi on tehty luontodirektiivin vuosia 2001–2006 koskevan raportoinnin yhteydessä. Suojelutaso ja sen osatekijät (levinneisyysalue, populaatio, lajin elinympäristö, ennuste lajin tulevaisuudesta) arvioitiin luokituksella suotuisa – epäsuotuisa riittämätön – epäsuotuisa huono. Leif Lindgren ja Heikki Eeronheimo ovat vastanneet arvioinnista. Eija Kemppainen ja Katariina Mäkelä ovat osallistuneet arvioinnin tekemiseen ja sitä kommentoi Ahvenanmaan osalta Jörgen Erikson. Jari Ilmonen on toimittanut tämän tietolomakkeen arviointimateriaalin pohjalta.

Pikkunoidanlukon suojelutason kokonaisarvio vuonna 2006: epäsuotuisa huono – heikkenevä.

More information

Tietolomake – lajit