Author(s) Laitinen Tiina, Kemppainen Eija, Eeronheimo Heikki, Ilmonen Jari
Published by Metsähallitus, Vantaa, 2009
Pages 5 s.
Language
suomi
Summary

Metsähallituksen vastuulajien tilan ja suojelutason arviointi on tehty luontodirektiivin vuosia 2001–2006 koskevan raportoinnin yhteydessä. Suojelutaso ja sen osatekijät (levinneisyysalue, populaatio, lajin elinympäristö, ennuste lajin tulevaisuudesta) arvioitiin luokituksella suotuisa – epäsuotuisa riittämätön – epäsuotuisa huono. Arvioinnista ovat vastanneet Tiina Laitinen, Eija Kemppainen ja Heikki Eeronheimo. Jari Ilmonen on toimittanut tämän tietolomakkeen arviointimateriaalin pohjalta.

Pohjankellosammalen suojelutason kokonaisarvio vuonna 2006: epäsuotuisa riittämätön (boreaalinen ja alpiininen alue).

More information

Tietolomake – lajit