Author(s) Laitinen Tiina
Published by Metsähallitus, Vantaa, 2005
Pages 2 s.
Language
suomi
Summary

Metsähallituksen Perä-Pohjolan luontopalveluiden koordinoimassa Life-hankkeessa Tikankontin ja lettorikon suojelu Pohjois-Suomessa tehtiin metsänkäsittelykokeita kymmenellä tikankontin kasvupaikalla 2001-2002. Kasvustojen tilaa metsänkäsittely- ja kontrollikohteilla seurattiin neljän vuoden ajan ja seuranta-aineisto käsiteltiin tilastollisesti. 

Tässä julkaisussa esitellään kokeiden tulokset, esitetään huomioita inventointiaineiston perusteella sekä annetaan suositukset metsänkäsittelylle tikankontin kasvupaikoilla.