Author(s) Help Olli-Petteri, Lumijärvi Heidi, Virkkunen Veikko
Published by Metsähallitus, Vantaa, 2017
Pages 43 s.
Language
suomi
Summary

Vuonna 2016 käynnistettiin Luontoaktiviteetit matkailun kärjiksi -aktivointihanke, jotta Luontopalvelut pystyisi tulevaisuudessa palvelemaan yhä paremmin luontomatkailuasiakkaita, luomaan yhä enemmän paikallistaloudellisia hyötyjä ja takaamaan samalla herkkien luonto- ja kulttuuriarvojen säilyvyys. Hankkeen tavoitteena on ollut tunnistaa Pohjois-Pohjanmaan suojelualueiden osalta kansainvälistä potentiaalia omaavat luontomatkailukohteet sekä selvittää luontomatkailun ja -aktiviteettien kansainvälisten trendien pohjalta kohteisiin liittyviä kehittämistarpeita ja -mahdollisuuksia. Samalla hanke on toiminut ensimmäisenä vaiheena kolmiosaisessa hankejatkumossa (aktivointi-investointi-tuotekehitys). Tämä suunnitelma on tiivistelmä hankkeen havainnoista.