Author(s) Finlands naturcentrum Haltias naturskola, Finlands miljöinstitut Sykli
Published by Metsähallitus, Vantaa, 2022
Pages 4 s.
Language
svenska
Other languages
Summary

På korten finns olika sätt som naturmiljön påverkar välmående och inlärning. Du kan använda korten som stöd för diskussioner då du introducerar temat för dina kolleger eller någon annan grupp. Korten är avsedda speciellt för professionella pedagoger eller studerande inom pedagogik.