Author(s) Forststyrelsen
Published by Metsähallitus, Vantaa, 2023
Pages 16 s.
Language
svenska
Other languages
Summary

I broschyren definieras vad ett naturminnesmärke är och ges information om underhåll, ansökan om fridlysning och eventuell ansökan om hävning av fridlysning.