Author(s) Metsähallitus
Published by Metsähallitus, Vantaa, 2008
Pages 11 s.
Language
svenska
Other languages
Summary

Forststyrelsen har med stöd av 18 och 20 § i naturvårdslagen (1096/1996) utfärdat följande ordningsstadga som gäller Pallas-Yllästunturi nationalpark som ligger i Enontekis, Muonio, Kittilä och Kolari kommuner.