Author(s) Niemelä Marika
Published by Metsähallitus, Vantaa, 1999
Pages 68 s.
Language
suomi
Publication series
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 52
ISSN-L 1235-8983
ISBN 952-446-139-0 (painettu)
Out of print