Author(s) Forststyrelsen
Published by Metsähallitus, Vantaa, 2005
Pages 20 s.
Language
svenska
Other languages
Summary

Vid Rytisuo 5-7 km naturstig (Rytikönkään reissu) kan du bekanta dig med Oulanka nationalparks historia och traditionella markanvändningssätt samt områdets natur, djur och växter. Längs rutten fi nns nummertavlor, som informationen i denna broschyr hänvisar till.