Author(s) Rautio, Sanna-Kaisa, Grahn., Tiina
Published by Metsähallitus, Vantaa, 2020
Pages 8 s.
Language
suomi
Other languages
Summary

Paahde-LIFE-hankkeessa hoidettiin luontokohteita, jotka tarvitsevat auringon valoa ja paahdetta tai tulta. Monille harvinaisille ja uhanalaisille lajeille ne ovat ainoa elinympäristö.

Paahdeympäristöjä hoidettiin harjuilla, merenrantaniityillä, dyyneillä ja nummilla. Keinoina olivat luonnonhoidolliset poltot sekä puuston ja pensaikon raivaus, vieraslajien poisto ja uhanlaisten lajien siirtoistutukset. Ensimmäistä kertaa Suomessa hoidettiin samassa hankkeessa sekä valtion että yritysten ja muiden yksityisten maanomistajien alueita. Kohteina oli 69 Natura 2000 -aluetta eri puolilla Suomea.

More information

Layman´s Report esittelee hankkeen tulokset lyhyesti.
Paahde-LIFE-hanke (metsa.fi)