Author(s) Metsähallitus
Published by Metsähallitus, Vantaa, 1997
Pages 39 s.
Language
suomi
Publication series
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 37
ISSN-L 1235-8983
ISBN 952-446-038-6 (painettu)
Printed version available
Price 0 €