Author(s) Pelttari Paula, Rautiainen Pirjo
Published by Metsähallitus, Vantaa, 2013
Pages 22 s.
Language
suomi
Summary

Julkaisussa kerrotaan Pallas-Yllästunturin kansallispuiston alueen vaikutuspiirissä sijaitsevista kulttuurillisesti arvokkaista kohteista. Se on tuotettu Puisto-oppaat ja yhteistyökumppanit luontomatkailun edelläkävijöinä ESR -hankkeessa vuosina 2013-2014. Kulttuuriperintökohteet ovat suosittuja opastettuja retkikohteita. Niiden käytössä on huomioitava monet toimintaa säätelevät lait ja niitä tulee käyttää kunnioittaen ja vastuullisesti.