Author(s) Metsähallitus, Lapin luontopalvelut, Finmarkin Lääninhallitus, Paatsjoen luonnonpuisto (Zapovednik), Kyykkä Tanja, Ojanlatva Eija, Polikarpova Natalia, Abildsnäs Johannes
Published by Metsähallitus, Vantaa, 2007
Pages 16 pp.
Language
english
Other languages
Out of print
More information

Inari-Pasvik-alueen luonnonsuojelun ja kestävän luontomatkailun edistäminen (2006-2008) -hankkeen julkaisu.

Digital publication (pdf, pasvik-inari.net).