Author(s) Metsähallitus
Published by Metsähallitus, Vantaa, 2001
Pages 78 s.
Language
suomi
Publication series
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 59
ISSN-L 1235-8983
ISBN 952-446-314-8 (painettu), 952-446-315-6 (pdf)