Author(s) Metsähallitus
Published by Metsähallitus, Vantaa, 1999
Pages 49 s.
Language
english
Publication series
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 54
ISSN-L 1235-8983
ISBN 952-446-159-5 (painettu), 952-446-172-2 (pdf)