Author(s) Forststyrelsen
Published by Metsähallitus, Vantaa, 2023
Pages 2 s.
Language
svenska
Other languages
Summary

Längs Rokua vinterled i nationalparkens äldsta del kan man röra sig med snöskor och på skidor och se den vackraste naturen nationalparken har att erbjuda. Ledens längd är 3,5 km i en riktning.