Author(s) Löfroth Trygve
Published by Metsähallitus, Vantaa, 1997
Pages 47 s.
Language
suomi
svenska
Publication series
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 39
ISSN-L 1235-8983
ISBN 952-446-049-1 (painettu)
Printed version available
Price 0 €