Author(s) Toivonen Ida, Mikkola Maija
Published by Metsähallitus, Vantaa, 2020
Pages 16 s.
Language
suomi
Summary

Kävijätutkimus antaa Metsähallitukselle ja matkailuyrityksille tärkeää tietoa kansallispuistojen kävijöistä, heidän toiveistaan ja kiinnostuksen kohteistaan. Tulokset auttavat parantamaan alueen palveluja ja lisäämään matkailualueen vetovoimaa.

Seitsemisen kansallispuiston kävijätutkimuksen aineisto kerättiin 20.2.-31.10.2019. Haastattelupaikat ja niille määritelty tavoite vastausten määrästä määriteltiin etukäteen kävijävirtojen jakautumisen perusteella. Vastauksia kertyi yhteensä 384 kpl.

Tässä julkaisussa esitetään tiivistetysti kävijätutkimuksen tärkeimmät tulokset.