Author(s) Metsähallitus
Published by Metsähallitus, Vantaa, 2022
Pages 2 s.
Language
english
suomi
Other languages
Summary

Sininen polku on saanut nimensä ympäröivän maiseman mukaan: järviä ja lampia siintää harjumaiseman molemmin puolin. Särkkäjärven länsipäätä hallitsevat sinenhämyiset sekametsät kuusikkoineen.

Sininen polku – the Blue Path – really equals to its name. The blue chain of small lakes follows the hiker on both sides of the pine-growing sandy eskers.

More information

Esitteestä on myös yksikieliset (suomi, englanti) saavutettavat versiot.

There are also monolingual (Finnish, English) accessible versions of the brochure.