Author(s) Kanerva Tiina
Published by Metsähallitus, Vantaa, 2003
Pages 53 s.
Language
suomi
Publication series
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 68
ISSN-L 1235-8983
ISBN 952-446-369-5 (pdf)