Author(s) Metsähallitus
Published by Metsähallitus, Vantaa, 2019
Pages 1 s.
Language
english
suomi
svenska
Summary

Vaativan esteettömän reitin kartta ja palvelut.

Karta och service i krävande tillgänglig led.

Map and services of the demanding accessible trail.