Author(s) Metsähallitus, Ympäristöministeriö
Published by Metsähallitus, Vantaa, 2001
Pages broschyr
Language
svenska
Other languages
Summary

År 2001 inrättades sju sälskyddsområden i de statsägda havsområdena genom förordning. Syftet med områdena är att skydda i synnerhet gråsälen och dess livsmiljöer. En del av skyddsområdena är också viktiga för östersjövikaren. Områdena är i Forststyrelsens besittning.

Out of print