Author(s) Jaakkola Sari, Leivo Anneli, Lindholm Tapio
Published by Metsähallitus, Vantaa, 2000
Pages 11 s.
Language
suomi
ISBN 952-446-249-4 (painettu)
Summary

Metsähallitus on kehittänyt 1980-luvulta lähtien soiden ennallistamista yhdessä Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Nyt soiden ennallistaminen on vakiintunut työmenetelmä Metsähallituksessa, joka hoitaa suurinta osaa Suomen luonnonsuojelualueista. Tähän mennessä on ennallistettu yli 5000 hehtaaria suojelualueiden soita. Ennallistettavaa suoalaa suojelualueilla on vielä arviolta noin kymmenkertainen määrä.

Out of print