Author(s) Below Antti (toim.)
Published by Metsähallitus, Vantaa, 2000
Pages 109 s.
Language
suomi
Publication series
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 121
ISSN-L 1235-6549
ISBN 952-446-212-5 (painettu), 952-446-213-3 (pdf)