Author(s) Kanerva Tiina
Published by Metsähallitus, Vantaa, 2003
Pages 41 s.
Language
suomi
Publication series
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 69
ISSN-L 1235-8983
ISBN 952-446-375-x (pdf)
More information

Suomeksi alueesta käytetään myös nimeä Hangon Tulliniemi.