Author(s) Metsähallitus
Published by Metsähallitus, Vantaa, 2001
Pages 67 s.
Language
suomi
Publication series
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 60
ISSN-L 1235-8983
ISBN 952-446-326-1 (painettu), 952-446-327-x (pdf)
Printed version available
Price 0 €