Author(s) Metsähallitus
Published by Metsähallitus, Vantaa, 2014
Pages 4 s.
Language
svenska
Other languages
Summary

Naturen ger finländarna och Finland livskraft. Forststyrelsens naturtjänster är kända för att sköta nationalparkerna och jakt- och fiskeområdena på statens marker. Den påverkan som vårt arbete har på samhället har på senare år vuxit betydligt.