Author(s) Metsähallitus
Published by Metsähallitus, Vantaa, 2002
Pages 42 s.
Language
suomi
Publication series
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 65
ISSN-L 1235-8983
ISBN 952-446-361-x (painettu), 952-446-362-8 (pdf)
Electric publication
Printed version available
Price 0 €