Author(s) Laurila Ville, Okkkonen Jari
Published by Metsähallitus, Vantaa, 2007
Pages 31 s.
Language
suomi
Summary

Inventointialueelta löytyi viisi historiallisen ajan kohdetta, jotka käsittävät kolmen kalamajan jäänteet, karjamajan jäänteet ja venevalkaman jäänteet. Esihistoriallisen ajan kohteita alueella ei esiinny, koska alue on jääkauden jälkeisen maankohoamisen takia varsin nuorta.

Aluetta on käytetty kalastuksen tukikohtana ja karjan laidunalueena hyvinkin intensiivisesti. Lisäksi heinämaiksi soveliaita soita ja puronvarsia on niitetty karjan talvirehun saamiseksi. Vattajanniemi on Puolustusvoimien harjoitusaluetta, minkä vuoksi alueelta on 1950‐luvulla siirretty pois tai purettu useita kymmeniä vanhaan elinkeinohistoriaan liittyviä rakennuksia. Tämän vuoksi alueelta löytyy perin vähän muinaisjäännöksiä.

Puolustusvoimien toiminta ja siitä syntyneet jäljet on jätetty inventoinnin ulkopuolelle. Samoin pois on jätetty Vattajan pohjoiskärjen uimaranta sekä muut selkeästi modernit rakennelmat ja yksityisten omistamat rakennukset.