Author(s) Rissanen Kalervo
Published by Metsähallitus, Vantaa, 2000
Pages 29 s.
Language
suomi
Summary

Metsähallituksessa aloitettiin maanpinnan käsittelyn ja kunnostusojituksen vesistövaikutusten seuranta vuonna 1995. Erillinen seuranta katsottiin tarpelliseksi, koska vuonna 1994 aloitettu luonnonhoidon seuranta kohdistuu ensisijaisesti pääte- ja kasvatushakkuiden ympäistövaikutuksiin, eikä sen avulla saada riittävästi tietoa vesiensuojelun kannalta hakkuita ongelmallisempien töiden vesiensuojelun tasosta. Seurantamenetelmä kehitettiin Metsähallituksessa omana työnä vain Metsähallituksen omiin tarpeisiin ja seuranta kohdistui alkuvaiheessa pelkästään edellä mainittujen työlajien vesistövaikutuksiin. Alkuperäinen seurantamenetelmä on kuvattu Metsähallituksen metsätalouden julkaisusarjan numero 1:ssä “Vesiensuojelu kunnostusojituksen ja maanmuokkaustöiden yhteydessä 1995”.

Out of print