Author(s) Stolt Elina (toim.)
Published by Metsähallitus, Vantaa, 2000
Pages 182 s.
Language
suomi
Publication series
Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja 30
ISSN-L 1239-1670
ISBN 952-446-188-9
Summary

Ylä-Lapin luontokeskuksessa Siidassa pidettiin 6.–7.10.1999 Metsähallituksen Ylä-Lapin luonnonhoitoalueen järjestämä seminaari, jonka aiheena oli ympäristö ja tutkimus Ylä-Lapissa 1990-luvulla. Tämä julkaisu koottiin seminaarissa pidettyjen esitelmien pohjalta.

Seminaarin aiheena oli erilaiset tutkimukset ja selvitykset, joita on 1990- luvulla tehty Ylä-Lapissa. Näitä aiheita olivat mm. ympäristötiedon keruu, erämaatutkimus, porotalous, kalatalous, uhanalaiset lajit sekä metsien käsittelyn vaikutukset eläin- ja kasvilajeihin. Lisäksi aiheina oli metsänrajatutkimukset ja ilmaston muutoksen aiheuttamat ympäristövaikutukset. Osa tämän kirjan aiheista on julkaistu aikaisemmin erilaisina raportteina tai käsitelty osana väitöskirjoja. Jotkut teksteistä ovat aikaisemmin julkaisemattomia tai tätä julkaisua varten tehtyjä raportteja.

Esitelmien pitäjät olivat eri tutkimusalojen asiantuntijoita sekä ympäristön hoitoon ja käyttöön liittyvissä tehtävissä mukana olevia henkilöitä.

Out of print