Author(s) Metsähallitus, Kostamuksen luonnonsuojelualue
Published by Metsähallitus, Vantaa, 2010
Pages 36 s.
Language
suomi
Other languages
Summary

Ystävyyden luonnonsuojelualueen 20-vuotisjuhlaesite.

Ystävyyden luonnonsuojelualue on ensimmäinen Suomen ja Venäjän rajan yli toimiva puistopari, jossa yhteistyössä hoidetaan ja tutkitaan rajaseudun arvokasta luonto ja tarjotaan samalla tietoa, elämyksiä ja retkeilymahdollisuuksia. Siihen kuuluu Venäjältä 47 500 hehtaarin laajuinen Kostamuksen luonnonpuisto ja Suomesta Kuhmon kaupungin ja osin Suomussalmen kunnan alueelta noin 29 000 hehtaarin suuruinen Ystävyyden puisto, joka koostuu viidestä erillisestä alueesta.