Dahkki(t) Tikkanen Johanna, Toppari Elina, Kotiaho Janne, Pulkkinen Katja, Sulkava Pekka
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 1998
Siidolohku 79 s.
Giella
suomi
Almmustahttinráiddut
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 42
ISSN-L 1235-8983
ISBN 952-446-065-3 (painettu)
Oažžumis prentejuvvon hámis
Haddi 15 €
Lassidieđut

2. painos 1998