Dahkki(t) Leinonen Pilvi, Mikkola Maija
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 2024
Siidolohku 30 s.
Giella
suomi
ISBN 978-952-377-115-4 (pdf)
Čoahkkáigeassu

Hämeenlinnassa sijaitseva Aulangon luonnonsuojelualue kulttuurihistoriallisesti arvokkaine puistometsineen on osa Suomen ensimmäistä kansallista kaupunkipuistoa. Vuonna 2023 alueelle tehtiin 377 800 käyntiä.

Aulangon luonnonsuojelualueen kävijätutkimus toteutettiin 1.2.–23.10.2023 haastattelulomakkeiden avulla. Vastauksia saatiin yhteensä 486 kappaletta. Kävijätutkimus antaa tärkeää tietoa muun muassa kävijärakenteesta sekä kävijöiden mielipiteistä ja rahankäytöstä alueen kehittämisen tueksi. Edellinen kävijätutkimus alueella tehtiin vuosina 2016–2017.

Aulangon kävijöistä 62 % oli kotimaisia matkailijoita, 33 % paikallisia eli Hämeenlinnassa asuvia ja 4 % ulkomaisia matkailijoita. Vastaajista 36 % oli tällä käynnillään alueella ensimmäistä kertaa. Edelliseen tutkimukseen verrattuna ensikertalaisten osuus oli kasvanut 10 prosenttiyksikköä. Vastaajien vierailu Aulangon luonnonsuojelualueella kesti keskimäärin noin kaksi tuntia. Matkailijoista 54 % yöpyi Hämeenlinnassa.

Alueen käyntikohteista ylivoimaisesti suosituin oli näkötornin alue. Suosituin harrastus oli kävely. Käynnin tärkeimmäksi aktiviteetiksi useimmat nostivat kuitenkin luonnosta nauttimisen tai maiseman katselun. Valtaosa vastaajista koki vierailun vaikuttaneen myönteisesti omaan terveyteensä ja hyvinvointiinsa.

Vastaajat olivat tyytyväisimpiä maiseman vaihtelevuuteen, yleiseen siisteyteen ja ulkoilureitistöihin. Myös palveluiden määrään oltiin pääasiassa (92 %) joko melko tai erittäin tyytyväisiä. Heikoimmat arviot sai välinevuokraus ja yrittäjien tuottamat ohjelmapalvelut. Toivottuina lisäpalveluina kävijät nostivat esiin roskikset, käymälät, laajennukset aukioloaikoihin sekä parannukset opasteisiin ja viitoituksiin. Aulangon luonnonsuojelualueen valtakunnallisesti vertailukelpoinen kävijätyytyväisyysindeksi oli 4,27 (asteikolla 1–5, 1 = erittäin huono, 5 = erittäin hyvä).

Tutkimukseen vastanneet kuluttivat Hämeenlinnassa keskimäärin 44 euroa käyntikertaa kohden, mikä oli noin 15 euroa enemmän kuin edellisellä tutkimuskerralla. Vuoden 2023 käyntimäärällä laskettuna Aulangon luonnonsuojelualueen tuottama kokonaistulovaikutus paikallistalouteen oli noin 18,7 miljoonaa euroa ja työllisyysvaikutus 161 henkilötyövuotta.