Dahkki(t) Granlund Anna-Lena
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 1999
Siidolohku 73 s.
Giella
svenska
Almmustahttinráiddut
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 104
ISSN-L 1235-6549
ISBN 952-446-150-1 (painettu)
Čoahkkáigeassu

Meriajokkaan (Zostera marina) levinneisyyttä Saaristomeren kansallispuiston yhteistoiminta-alueella selvitettiin kesinä 1996 ja 1997. Alueella tarkistettiin aiemmin tunnettuja esiintymiä ja tutkittiin uusia alueita. Lisäksi selvitettiin esiintymien pinta-ala sekä suurin ja pienin vedensyvyys, jossa laji esiintyy, sekä tehtiin havaintoja lajin ekologiasta.

Yhteensä tutkittiin 105 aluetta Dragsfjärdin, Korppoon ja Nauvon kunnissa. Näistä meriajokas löydettiin 52 alueelta, joista 35 oli aiemmin tiedossa ja 17 uusia. Esiintymien yhteispinta-ala oli 137 hehtaaria. Selvityksessä havaittiin myös muita kasveja, mm. isohaura (Zannichellia major), kiertohapsikka (Ruppia cirrhosa), hapsivita (Potamogeton pectinatus) ja ahvenvita (P. perfoliatus).

Oažžumis prentejuvvon hámis
Haddi 0 €