Dahkki(t) Metsähallitus
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 2017
Siidolohku 1 s.
Giella
english
suomi
svenska
Čoahkkáigeassu

Kuljet maankohoamisrannoilla, ohitat umpeen kasvavia merenlahtia ja samoilet laidunkäytössä olevien koivikoiden läpi. Reitin varrella on Björkön kylän entinen kalasatama, Bodback, joka on nykyään museoalue monine venevajoineen ja -valkamineen. Rantaniittyjä hoitaa kesällä laiduntava ylämaankarja. Reitin varrella on Saltkaret-näkötorni, josta aukeavat upeat näköalat.

Gå längs landhöjningsstränder, passera avsnörda havsvikar och vandra genom björkskogar som används som betesmark. Längs leden finns Björköbys före detta fiskehamn Bodback som numera fungerar som museiområde med båtbodar och -platser. På sommaren betar höglandskor på strandängarna. Längs leden finns utsiktstornet Saltkaret med fantastisk utsikt.

Walk along the land uplift shores, pass the bays that are closing up from the sea and roam in the birch forests that are used for grazing. Along the trail, you will see Bodback, which is the former fishing harbour of the village of Björkö. Today, Bodback is a museum site that boasts many boathouses and boat docks. During the summer, the seaside meadows are managed by grazing Highland cattle. Along the trail, you will see Saltkaret, an observation tower, from where gorgeous views open out over the area.

Lassidieđut

Merenkurkun saariston maailmanperintöalue, Kvarkens världsarv, Kvarken Archipelago World Heritage Site