Dahkki(t) Forststyrelsen
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 2020
Siidolohku 2 s.
Giella
svenska
Čoahkkáigeassu

Upplev hur landhöjningen ändrar landskapet i Kvarkens världsarvsområde. Klättra upp i utsiktstornet och beundra skärgårdens unika moränformationer. Kan du se en havsörn i skyn?

Sähköinen julkaisu