Dahkki(t) Forststyrelsen
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 2014
Siidolohku 44 s.
Giella
svenska
Eará giellaveršuvnnat
ISBN 978-952-295-058-1 (pdf)
Čoahkkáigeassu

Forststyrelsen har igen haft ett rekordår. Resultaten var utmärkta för alla enheter. Koncernens resultat nådde rekord, liksom den huvudsakliga verksamheten, skogsbruket.

Utvecklingen av vindparksprojekten befäste sin resultatskapande roll och fastighetsaffärsverksamheten som helhet nådde ett starkt resultat. Besökarantalet i nationalparkerna och strövområdena fortsatte att växa och därmed ökade också rekreationstjänsternas lokalekonomiska återverkningar.