Dahkki(t) Rosqvist Päivi, Grahn Tiina (red.)
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 2012
Siidolohku 18 s.
Giella
svenska
Eará giellaveršuvnnat
ISBN 978-952-446-907-4 (painettu), 978-952-446-908-1 (pdf)
Čoahkkáigeassu

Naturtjänsterna är Forststyrelsens  resultatenhet som ansvarar för de offentliga förvaltningsuppgifterna. Naturtjänsterna utarbetar sin egen årsberättelse. Där presenteras det viktigaste som åstadkommits under året när det gäller naturskydd, rekreationsbruk av naturen, områdesförvaltning samt jakt och fiske.

Årsberättelsen innehåller också uppgifter om antalet besök i nationalparkerna, strövområdena samt naturumen och andra servicepunkter.

Oažžumis prentejuvvon hámis
Haddi 0 €
Lassidieđut

Publiceras även på finska och på engelska.