Dahkki(t) Metsähallitus
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 1996
Siidolohku 72 s.
Giella
suomi
Almmustahttinráiddut
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 32
ISSN-L 1235-8983
ISBN 951-53-1054-7 (painettu)
Lassidieđut

Verkkojulkaisu on skannattu painetusta julkaisusta mustavalkoisena.