Dahkki(t) Leinonen Reima
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 1993
Siidolohku 75 s.
Giella
suomi
Almmustahttinráiddut
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 9
ISSN-L 1235-6549
ISBN 951-47-7543-0 (painettu)
Čoahkkáigeassu

Perhosinventointi suoritettiin Hiidenportin kansallispuiston ja Mustavaaran-Toivonsuon alueella vuonna 1992 Suomen Perhostutkijain Seuran ohjeiden mukaisesti. Tutkimusaika oli 1.5.1992 – 31.8.1992.

Suurperhosia löydettiin 164 lajia ja 5075 yksilöä, pikkuperhosia 186 lajia ja 2575 yksilöä sekä muita hyönteisiä noin 3000 yksilöä. Itämiehen ja Viramon tulokset kovertavista pikkuperhoslajeista on liitetty näihin tuloksiin.

Kainuulle uusia lajeja löydettiin 16: Stigmella luteella, S. anomalella, S. continuella, S. splendidissimella, S. poterii, Trifurcula rubivora, Heliozela hammoniella, Phylloporia bistrigella, Coleophora alnifoliae, C. vitaminetella, C. potentillae, Chionodes holosericella, Brachmia rufescens, Paramesia gnomana, Olethreutes concretanus, Elachista nobilella.

Lisäksi arvioitiin luonnontilaisten ja talousmetsien eroja, mutta selviä indikaattorilajeja oli vaikea havaita.

Oažžumis prentejuvvon hámis
Haddi 0 €