Dahkki(t) Luhta Vesa
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 1999
Siidolohku 121 s.
Giella
suomi
Almmustahttinráiddut
Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja 21
ISSN-L 1239-1670
ISBN 952-446-129-3
Preanttus nohkan