Dahkki(t) Mikkola Maija, Malinen Minna
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 2022
Siidolohku 31 s.
Giella
suomi
ISBN 978-952-377-044-7 (pdf)
Čoahkkáigeassu

Kävijätutkimuksen tavoitteena oli selvittää puiston kävijärakenteessa, kävijöiden viipymässä, harrastuksissa ja rahankäytössä mahdollisesti tapahtuneet muutokset. Lisäksi haluttiin päivittää kävijöiden mielipiteet puiston palveluista sekä selvittää mahdolliset kehittämistarpeet.

Vuonna 2021 Isojärven käyntimäärä oli 30 200 eli lähes kolminkertainen kymmenen vuoden takaiseen verrattuna.

Aineiston keruu toteutettiin 1.5.-31.10.2021. Vastauksia saatiin yhteensä 402 kappaletta.

Vastaajien keski-ikä oli 42 vuotta. Vastaajista 55 % oli naisia ja 45 % miehiä. Vastaajista suurin osa saapui pienissä, 2-5 hengen seurueissa. Seurue koostui yleensä oman perheen jäsenistä. Vastaajista 89 % oli kotimaisia matkailijoita.

Suurimmalle osalle vastaajista Isojärven kansallispuisto oli kyseisen matkan ainoa tai tärkein kohde, ja 65 % oli ensimmäistä kertaa Isojärven kansallispuistossa. Vastaajat kokivat puistovierailullaan tärkeimmäksi luonnon kokemisen, maisemat ja rentoutumisen. Myös oleminen poissa melusta ja saasteista, yhdessäolo oman seurueen kanssa ja henkinen hyvinvointi koettiin tärkeäksi. Suosituimmat aktiviteetit olivat kävely, luonnosta nauttiminen, retkeily, luonnon tarkkailu), eväsretkeily ja virkistäytyminen.

Kävijät olivat varsin tyytyväisiä puiston palveluihin. Isojärven kansallispuiston valtakunnallisesti vertailukelpoiseksi kävijätyytyväisyysindeksiksi tuli 4,24 asteikolla 1-5, jossa 1 = erittäin huono, 5 = erittäin hyvä.

Rahankäytön paikallistaloudelliset kokonaistulovaikutukset olivat noin 615 000 € ja 5 henkilötyövuotta. Vuoteen 2011 verrattuna kokonaisvaikutukset olivat miltei viisinkertaistuneet.