Dahkki(t) Hiltunen Timo, Björkqvist Niklas, Kinnunen Arto, Kuokkanen Panu, Virta Seppo
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 2010
Siidolohku 27 s.
Giella
suomi
Čoahkkáigeassu

Metsähallituksen omilla päätöksillään perustamat ympäristöarvometsät ovat alueita, joiden talouskäyttö jatkuu, mutta sen rinnalle nostetaan luonnon monimuotoisuuden suojelun tukeminen toiseksi päätavoitteeksi. Alueiden hoidossa otetaan korostetusti huomioon myös maisema, kulttuuriarvot sekä virkistyskäyttöä ja luontomatkailua edistävien luonnonpiirteiden säilyminen.

Vuonna 1997 perustettiin Länsi-Suomen luonnonvarasuunnitelman tuloksena Isojärven ympäristöarvometsä. Isojärven ympäristöarvometsä sijaitsee Kuhmoisissa Längelmäen kunnan rajaa vasten Isojärven kansallispuiston kupeella, sen etelä-lounaispuolella. Pinta-ala on vajaa 750 hehtaaria. Aiempaa hoito- ja käyttösuunnitelmaa ei ole.