Dahkki(t) Hassinen Mauri
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 1997
Siidolohku 7 s.
Giella
suomi
ISSN-L 1239-114X
Čoahkkáigeassu

DONAREN 280- ja TTS DELTA II-äkeissä on uusia säätöominaisuuksia. Lautasvarsien kevennystoiminto on nyt mahdollinen. Muokkausjälki voidaan myös katkottaa halutuissa maastokohteissa. Äeslautasten pyöritysnopeus on säädettävissä. Säädöt voidaan tehdä ohjaamon hallintapaneelista ajon aikana.Äkeiden muokkausjälkeä tutkittiin Metsähallituksen työmailla kesällä 1996. Tutkimuksessa selvitettiin onko äkeiden uusista säätöominaisuuksista etua perinteisillä äestysalueilla ja laajeneeko äkeiden käyttöalue soistuneiden ja paksukunttaisten (yli 10 cm) mätästysalueiden suuntaan joko jatkuvan tai kohoumamuokkauksen toiminnoilla. Katkomuokkausominaisuutta tarkasteltiin erityisesti ympäristötavoitteiden näkökulmasta.Tulosten mukaan suurimmat edut saavutetaan äkeiden perinteisillä käyttöalueilla. Muokkauksen voimakkuus on aiempaa paremmin sopeutettavissa vaihteleviin maasto-olosuhteisiin. Muokkausjäljen katkotuksella torjutaan eroosiota rinteissä ja estetään ravinteiden huuhtoutumista vesien ja muiden arvokkaiden kohteiden lähialueilla.

Oažžumis prentejuvvon hámis