Dahkki(t) Metsähallitus
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 1998
Siidolohku tunnistuskorttisarja
Giella
suomi
ISBN 952-446-073-4
Čoahkkáigeassu

Tunnistuskortissa esitellään 30 kääväkäslajia. Niissä on mukana sekä yleisiä lajeja että vanhan metsän lajeja

Preanttus nohkan